2019
მიმდინარე

განხორციელების პერიოდი: სექტემბერი-ივნისი, 2019
დონორი:  ღია საზოგადოების ფონდი
ლოკაცია: ქვემო ქართლის რეგიონი, მარნეულის, გარდაბნის, დმანისის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 6 სოფელი და ქალაქი.
სტატუსი: მიმდინარე

2017, 2018, 2019
მიმდინარე

დონორი: ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (OSCE HCNM) 
ლოკაცია: თბილისი, ახალციხე, გორი, ბათუმი, თელავი, ქუთაისი 
სტატუსი: მიმდინარე

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
მიმდინარე

განხორციელების პერიოდი: ივნისი 2015 - მაისი 2020 
დონორი: UNAG; USAID 
პარტნიორები: 11 ა/ო; 14 ახალგაზრდული ცენტრი საქართველოს 13 ქალაქში 
ლოკაცია: თბილისი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, კახეთი 
სტატუსი: მიმდინარე

2018, 2019
მიმდინარე

დონორი: ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (OSCE HCNM) 
ლოკაცია: ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი)
სტატუსი: მიმდინარე

2019
დასრულებული

დონორი: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობი პროგრამა (EaPTCP); ორგანიზაცია GIZ 
პარტნიორები: აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი საქართველოში და რეგიონალური განვითარების კავშირი „ტამასი“, აზერბაიჯანი
ლოკაცია: აზერბაიჯანი, საქართველო 
სტატუსი: დასრულებული

2015
დასრულებული

პროექტი: "მულტიკულტურული განათლების ასახვა მასწავლებელთა განათლების პროგრამებში"
თარიღი: 2015
სტატუსი: დასრულებული

2015
დასრულებული

პროექტი:  "მულტიკულტურული განათლებისა და მრავალფეროვნების სწავლების საერთაშორისო კურუკულუმის შექმნა" (DOIT)
თარიღი:  2015
სტატუსი: დასრულებული

2014, 2015
დასრულებული

პროექტი: „ინოვაციური მოქმედება გენდერული თანასწორობისათვის“
თარიღი: 2014/15
სტატუსი: დასრულებული

2014
დასრულებული

პროექტი: „მასწავლებელთა განათლება - მულტიკულტურული სწავლებისთვის მომზადება“
თარიღი: 2014
სტატუსი: დასრულებული

2014
დასრულებული

პროექტი: "თანამედროვე ტექნოლოგიები წიგნიერების განვითარებისთვის საქართველოში"
თარიღი: 2014
სტატუსი: დასრულებული

2014
დასრულებული

პროექტი: „განათლების დაფინანსების სისტემა და თანასწორობა საქართველოში“
თარიღი: 2014
სტატუსი: დასრულებული

2013
დასრულებული

პროექტი: „საქართველოში მულტილინგვური განათლების შესახებ დოკუმენტური ფილმის ჩვენება“
თარიღი: 2013
სტატუსი: დასრულებული

2012, 2013
დასრულებული

პროექტი: წიგნის „სკოლა და საზოგადოება“ თარგმნა და გამოცემა
თარიღი: 2012-2013
სტატუსი: დასრულებული

2013
დასრულებული

პროექტი: ინტერკულტურული განათლების ასპექტების კვლევა საქართველოს სკოლების დაწყებით საფეხურზე
თარიღი: 2013
სტატუსი: დასრულებული

2013
დასრულებული

პროექტი: “კვოტირების სისტემის კვლევა საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში”
თარიღი: 2013
სტატუსი: დასრულებული

2013
დასრულებული

პროექტი: „ურთიერთთანამშრომლობა ქვემო ქართლის /სამცხე-ჯავახეთისა და საქართველოს სხვა რეგიონების მასწავლებლებს შორის“
თარიღი: 2013
სტატუსი: დასრულებული

2012, 2013, 2014
დასრულებული

პროექტი: ორენოვანი წიგნიერების განვითარება არაქართულენოვან სკოლებში“
თარიღი: 2012-2014
სტატუსი: დასრულებული

2011, 2012
დასრულებული

პროექტი: „გახდი თანამონაწილე“ (Go and Participate)
თარიღი: 2011-2012
სტატუსი: დასრულებული

2011, 2012
დასრულებული

პროექტი: "აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა"
თარიღი: 2011-2012
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: ,,დასავლეთ საქართველოს მასწავლებელთა მომზადება''
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: „ახალგაზრდული ინიციატივების ცენტრები - გაძლიერება და განვითარება“
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა”
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: არაქართულენოვანი სკოლების ჩართვა განათლების რეფორმაში
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: ,,ტრენერთა ტრენინგი’’
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: „ქართული ენის სწავლების ერთწლიანი პროგრამული მოდულის მომზადება არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის’’
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

2010
დასრულებული

პროექტი: “არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა მულტილინგვური განათლების რეფორმის პროცესში”
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული