2010
დასრულებული

პროექტი: ,,დასავლეთ საქართველოს მასწავლებელთა მომზადება''
თარიღი: 2010
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ,,დასავლეთ საქართველოს მასწავლებეთა მომზადება'' დაფინანსებულია ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ. პროექტის მიზანია დასავლეთ საქართველოს მასწავლებლების პროფესიული განვითარება. პროექტის ფარგლებში დასავლეთ საქართველოს 22 მასწავლებელს ჩაუტარდა ორდღიანი ტრენინგი სწავლების ინტერაქტიული მეთოდების შესახებ.