ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

ივნისი 2015 - მაისი 2020

Tbilisi Tbilisi Georgia Tbilisi Tbilisi Baku Baku Azerbaijan Baku Baku
ახალგაზრდების გაძლიერება მათში ცხოვრებისეული ღირებულებების
განვითარების გზით

საქართველო , აზერბაიჯანი

previous arrow
next arrow
Slider

სიახლეები და ღონისძიებები

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში საშეღავათო პოლიტიკის ეფექტურობის კვლევის შედეგები შეაფასა

29 ივლისი, 2020

29 ივლისს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში...

ბილინგვური განათლების შეფასების გზამკვლევი სკოლამდელი განათლების პედაგოგებისა და ადმინისტრაციისათვის

20 ივლისი, 2020

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2020 წლის ივნისში წარმატებით დაასრულა კიდევ ერთი პროექტი ”სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური...

გზამკვლევი ლექტორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე „შეფასება საუნივერსიტეტო სწავლა-სწავლების პროცესში“

20 ივლისი, 2020

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მოამზადა გზამკვლევი ლექტორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე „შეფასება საუნივერსიტეტო სწავლა-სწავლების პროცესში“.სახელმძღვანელოში მოცემულია შეფასების ის...

პარტნიორები და დონორი ორგანიზაციები