ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა

ივნისი 2015 - მაისი 2020

Tbilisi Tbilisi Georgia Tbilisi Tbilisi Baku Baku Azerbaijan Baku Baku
ახალგაზრდების გაძლიერება მათში ცხოვრებისეული ღირებულებების
განვითარების გზით

საქართველო , აზერბაიჯანი

previous arrow
next arrow
Slider

სიახლეები და ღონისძიებები

ვაცხადებთ ტენდერს ვიზუალური მასალების ბეჭდვაზე

01 ნოემბერი, 2019

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ კიდევ ერთ ტენდერს სხვადასხვა...

ვაცხადებთ ტენდერს სასწავლო-შემეცნებითი პოსტერების ბეჭდვაზე

01 ნოემბერი, 2019

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ ტენდერს პოსტერების ბეჭდვაზე. პოსტერები...

მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო

26 ნოემბერი, 2019

პროექტის „საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო. პროგრამა საპილოტე სკოლების პედაგოგთა ქართულენოვან...

პარტნიორები და დონორი ორგანიზაციები