2005, 2006, 2007
დასრულებული

პროექტი: ”ენის კურსები საჯარო მოხელეთათვის სამცხე-ჯავახეთში”
თარიღი: 2005-2007
სტატუსი: დასრულებული