პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია - OSCE HCNM), 28-29 სექტემბერს ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ბაკურიანში. შეხვედრაში მონაწილეობა მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის კურსის (როგორც საბაკალავრო ისე ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე) ლექტორებმა მიიღეს. 

28 ივნისს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა: "1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლებლობების კვლევა ზოგადი კონტექსტისა და კონკრეტული მაგალითის ანალიზის საფუძველზე". 

პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით"ფარგლებში ვიწყებთ პროფესიულ გაცვლით პროგრამას მასწავლებლებისთვის! 

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR) პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (დონორი: "ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი" (OSCE HCNM)) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ვებგვერდის შექმნაზე.

უნივერსიტეტთაშორისი ქსელი პროგრამა PITA-ს ("ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა") ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოს იმ 12 უმაღლეს სასწავლებელს აერთიანებს, რომლებშიც საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე 1+4 პროგრამა (ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტებისთვის) ფუნქციონირებს.

ჩვენი ორგანიზაცია, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) უკვე მეოთხე წელია ყოველწლიურად მართავს საინფორმაციო შეხვედრებს არაქართულენოვანი სკოლების აბიტურიენტებსა და სკოლის წარმომადგენლებთან მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად.

პროექტის "ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით" ფარგლებში მიმდინარეობს ორდღიანი ტრენინგი პროექტში ჩართული სკოლების წარმომადგენლებისთვის დმანისიდან, მარნეულსა და საგარეჯოდან. ტრენინგს ასევე ესწრებიან დაინტერესებული ახალგაზრდები დმანისის ახალგაზრდული ცენტრიდან.

ტენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

ტენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

ენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

დაიწყო ძალიან საჭირო ინიციატივის განხორციელება, რომელიც PITA პროგრამასა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ეკუთვნის.

2-5 და 9-11 ნოემბერს, ბაკურიანში ტრენინგები მოწვეულმა ტრენერებმა - თამარ ჯაყელმა და დესპინე ქოიავამ (განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველო) და განათლების ექსპერტმა, ანნა გოლუბევამ ჩაატარეს.

CCIIR-ისა და საქართველოს გაეროს ასოციაციის (UNAG) ერთობლივი პროგრამა "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის" [PITA] ფარგლებში, გაიმართა სამუშაო შეხვედრა თსუ-ს ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ლექტორებთან და ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან.

CCIIR-ის მიმდინარე პროექტში "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" სკოლების გარდა, ჩართულია კონკურსში შერჩეული 7 საბავშვო ბაღი ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიდან.

პროექტში "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (OSCE HCNM), ქვემო ქართლის რეგიონიდან სულ 9 არაქართულენოვანი სკოლა ერთვება