2018, 2019
მიმდინარე

დონორი: ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (OSCE HCNM) 
ლოკაცია: ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონები (ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი)
სტატუსი: მიმდინარე

პროექტი ითვალისწინებს ბილინგვური განათლების პროგრამის განხორციელების გზით, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებული რეგიონების საბავშვო ბაღებსა და სკოლებში (დაწყებით კლასებში) ბავშვებმა შესაბამისი განათლება მიიღონ. პროექტი ასევე მხარს უჭერს სამოქალაქო თანასწორობისა და ინტეგრაციის შესახებ საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმასა და სტრატეგიას.