სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR)  ეძებს  წიგნების მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი პროექტის ფარგლებში ტექნიკის მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR), USAID-ის პროგრამის "ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია" ფარგლებში აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის შეძენაზე.

CCIIR-ი აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციებისა და სოციალური მედიის სპეციალისტის პოზიციაზე.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახალ პროექტს ახორციელებს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) 2022 წლის 28 იანვრიდან ახორციელებს პროექტს „ გენდერზე ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“, პროექტი დაფინანსებულია UN WOMEN-ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ოფისის და UNFPA-ს მიერ. პროექტის ფარგლებში ცენტრი ელექტრონული პლატფორმის/ ვებგვერდის შექმნისათვის ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

11 ნოემბერს, ონლაინ პლატფორმა Zoom- ის გამოყენებით, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის- “გენდერული თანასწორობის საკითხები სასკოლო სახელმძღვანელოებში: გრიფირებისა და მესამე თაობის სასწავლო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი“- შედეგების პრეზენტაცია გამართა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს,  მიმდინარე პროექტის „MySchool.Ge/ganatleba.ge უკეთესი საგანმანათლებლო შესაძლებლობებისთვისა და სამოქალაქო ჩართულობისთვის“ (ფინანსური მხარდამჭერი: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის პროგრამა) ფარგლებში, ვებგვერდის და მასთან ასოცირებული მობილური აპლიკაციის შექმნის სამუშაოების შესასრულებლად.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს  მიმდინარე პროექტის „ გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გზით“ (დაფინანსებულია UN WOMEN,  UNFPA-ს მიერ) ფარგლებში პროექტის საბოლოო შეფასების საკონსულტაციო სერვისისათვის.

 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევა ჩაატარა საქართველოს რუსულენოვანი სკოლებისა და რუსულენოვანი სექტორების მეთორმეტე კლასის მოსწავლეთა სამომავლო პერსპექტივებს შესასწავლად.

ა/ო „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) პროექტის "გენდერული თანასწრობის ასახვა სასკოლო სახელმძღვანელოებში" (პროგრამა "EU4 გენდერული თანასწორობა: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ", UN WOMEN,  UNFPA)  ფარგლებში იწვევს

 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ,,ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) ფინანსური მხარდაჭერით, აცხადებს სტაჟირების პროგრამას აზერბაიჯანულენოვანი ახალგაზრდებისათვის. 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR), საინფორმაციო კამპანიის ,,ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში სამდღიანი ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება დაიწყო.

29 ივლისს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში საშეღავათო პოლიტიკის ეფექტურობისა და შედეგების შესწავლას ეხებოდა 2009-2019 წლების პერსპექტივაში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2020 წლის ივნისში წარმატებით დაასრულა კიდევ ერთი პროექტი ”სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით”, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.