20 დეკემბერს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, განათლებაში გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობის მიზნით სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა ღონისძიება, სადაც ვიდეო-კონკურსში „გენდერულად პასუხისმგებლიანი პედაგოგიკა“ მონაწილე სკოლების დაჯილდოება გაიმართა. ღონისძიების ფარგლებში, დამსწრე საზოგადოების წინაშე წარმოდგენილ იქნა კონკურსში მონაწილე ერთ-ერთი ვიდეო-რგოლი.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) 2022 წლის 28 იანვრიდან ახორციელებს პროექტს „გენდერზე ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“,

14 დეკემბერს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან თანამშრომლობით, USAID-ის პროგრამის „ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია“ ფარგლებში, თსუ ახალგაზრდული ცენტრი გახსნა.

CCIIR-მა მოამზადა ანალიტიკური ბიულეტენი სწავლის შეწყვეტის მაჩვენებლებისა და საგანმანათლებლო პოლიტიკის გავლენის შესახებ 2013-2022 წლების ჭრილში. 

 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR)  ეძებს  წიგნების მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი პროექტის ფარგლებში ტექნიკის მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი აცხადებს ტენდერს პროექტის „გენდერულად პასუხისმგებლიანი პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“ ფარგლებში გათვალისწინებული აქტივობისათვის ფოტოაპარატების შეძენის მიზნით.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR), USAID-ის პროგრამის "ერთიანობა მრავალფეროვნებაშია" ფარგლებში აცხადებს ტენდერს კომპიუტერული ტექნიკის შეძენაზე.

CCIIR-ი აცხადებს ვაკანსიას კომუნიკაციებისა და სოციალური მედიის სპეციალისტის პოზიციაზე.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახალ პროექტს ახორციელებს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) 2022 წლის 28 იანვრიდან ახორციელებს პროექტს „ გენდერზე ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“, პროექტი დაფინანსებულია UN WOMEN-ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ოფისის და UNFPA-ს მიერ. პროექტის ფარგლებში ცენტრი ელექტრონული პლატფორმის/ ვებგვერდის შექმნისათვის ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

11 ნოემბერს, ონლაინ პლატფორმა Zoom- ის გამოყენებით, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის- “გენდერული თანასწორობის საკითხები სასკოლო სახელმძღვანელოებში: გრიფირებისა და მესამე თაობის სასწავლო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული სახელმძღვანელოების გენდერული ანალიზი“- შედეგების პრეზენტაცია გამართა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს,  მიმდინარე პროექტის „MySchool.Ge/ganatleba.ge უკეთესი საგანმანათლებლო შესაძლებლობებისთვისა და სამოქალაქო ჩართულობისთვის“ (ფინანსური მხარდამჭერი: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის პროგრამა) ფარგლებში, ვებგვერდის და მასთან ასოცირებული მობილური აპლიკაციის შექმნის სამუშაოების შესასრულებლად.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს  მიმდინარე პროექტის „ გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გზით“ (დაფინანსებულია UN WOMEN,  UNFPA-ს მიერ) ფარგლებში პროექტის საბოლოო შეფასების საკონსულტაციო სერვისისათვის.

 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევა ჩაატარა საქართველოს რუსულენოვანი სკოლებისა და რუსულენოვანი სექტორების მეთორმეტე კლასის მოსწავლეთა სამომავლო პერსპექტივებს შესასწავლად.