22-25 დეკემბერს, ბაკურიანში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება" (Prepare for Diversity and Develop Tolerance Among the Youth of Georgia (DTYG)) ფარგლებში.

20-24 დეკემბერს, CCIIR-მა ბაკურიანში გამართა სატრენინგო სესიები პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის (OSCE HCNM) ფინანსური მხარდაჭერით.

2018 წლის 15-17 თებერვალს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა, რომელიც საქართველოში ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების, მათი კარიერული განვითარების შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების შესწავლას შეეხება.

პროგრამა PITA - ს ფარგლებში, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR იწყებს ვორქშოფების ორგანიზებას რეგიონებში ევროკავშირისა და დასავლური ღირებულებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.

16 მაისს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის „საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ (Prepare for Diversity and Develop Tolerance Among the Youth of Georgia (DTYG)) პრეზენტაცია გაიმართა და ჩატარდება პირველი სამუშაო შეხვედრა (kick off meeting), სადაც პროექტის მიზნებსა და სამოქმედო გეგმას გაეცნენ.

31 მარტს, თსუ მე-7 კორპუსში, 1+4 პროგრამის ლექტორებისთვის ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრისა - CCIIR და თსუ-ს აიტი დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს ელექტრონული პლატფორმის პრეზენტაცია:

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის - CCIIR თანამშრომლებმა თამარ ანთაძემ და ელენე ჯაჯანიძემ თსუ-ს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამის სტუდენტებისათვის ტრენინგები ჩაატარეს.

15 დეკემბერს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრში საქართველოს უნივერსიტეტების წარმომადგენელთა შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრა შეეხებოდა უნივერსიტეტთაშორისი ქსელის შექმნის იდეის განხილვას.

8 ნოემბერს, ეროვნული ბიბლიოთეკის საკონფერენციო დარბაზში "სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა" CCIIR გამართა კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია, რომელიც ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამის ეფექტურობას ეხება.

1-3 ოქტომბერს, ბაკურიანში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა ჩაატარა სამდღიანი სამუშაო შეხვედრა იმ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებთან, რომლებშიც არაქართულენოვანი სტუდენტები სწავლობენ საშეღავათო პოლიტიკის (კვოტირების სისტემა) ფარგლებში. შეხვედრა

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა პროექტის ფარგლებში დაიწყო კვლევითი კომპონენტის განხორციელება. კვლევა ეხება განათლების სამინისტროს მიერ ინიცირებულ "საშეღავათო პოლიტიკის" ეფექტურობის შესწავლას.

2-5 აპრილს უკრაინაში, კიევში გაიმართა პროექტის "მულტილინგვურ მასწავლებელთა მომზადების პროგრამების შექმნა და დანერგვა საქართველოსა და უკრაინის უნივერსიტეტებში" (DIMTEGU) კონსორციუმის წევრთა შეხვედრა. პროექტი ევროკომისიის ტემპუსის პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და მისი ზოგადი მიზანია საქართველოსა და უკრაინაში მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა დაიწყო საინფორმაციო შეხვედრების გამართვა არაქართულენოვან აბიტურიენტებთან, რომლებიც სწავლის გაგრძელებას საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში აპირებენ.

9 დეკემბერს, თსუ ახალგაზრდულ ცენტრში "ტოლერანტობის სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" (PİTA) ფარგლებში, საქართველოს გაეროს ასოციაციის წარმომადგენელი ანა ბუიანოვა თსუ ახალგაზრდული ცენტრის წევრებს შეხვდა.