9-10 ივნისს, პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" ფარგლებში მოწვეულმა ტრენერმა, ანა გოლუბევამ ორდღიანი ინტენსიური ტრენინგი ჩაატარა პროექტის ბენეფიციარი სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიდან.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მიმდინარე პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" ფარგლებში დაიწყო მეორე ეტაპის განხორციელება.

4 დან 6 მაისის ჩათვლით პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისთვის მომზადება" (DTYG) ფარგლებში სამუშაო შეხვედრები გაიმართა.

28 აპრილიდან 1 მაისის ჩათვლით, პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" ფარგლებში გაიმართა მორიგი სატრენინგო სესიები პროექტის ბენეფიციარი სკოლამდელი განათლების დაწესებულებების წარმომადგენლებისთვის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონებიდან.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა, "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში, წელს მეორედ ჩაატარა სკოლის დამამთავრებელი საფეხურის არაქართულენოვან მოსწავლეთა რეკრუტირების კამპანია.

25-26 მარტს, ბაკურიანში გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროექტის „საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ DTYG ფარგლებში.

23-24 მარტს, ბაკურიანში, "ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის" [PITA] ფარგლებში ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა პროგრამაში ჩართული უნივერსიტეტების მონაწილეობით.

15-17 თებერვალს, თსუ-ში გაიმართა რიგით მესამე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.

22-25 დეკემბერს, ბაკურიანში გაიმართა სამუშაო შეხვედრა პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება" (Prepare for Diversity and Develop Tolerance Among the Youth of Georgia (DTYG)) ფარგლებში.

20-24 დეკემბერს, CCIIR-მა ბაკურიანში გამართა სატრენინგო სესიები პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის (OSCE HCNM) ფინანსური მხარდაჭერით.

2018 წლის 15-17 თებერვალს გაიმართება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: მეორე ენის სწავლა/სწავლება მულტილინგვური განათლების კონტექსტში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა, რომელიც საქართველოში ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების, მათი კარიერული განვითარების შესაძლებლობებისა და პერსპექტივების შესწავლას შეეხება.

პროგრამა PITA - ს ფარგლებში, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი - CCIIR იწყებს ვორქშოფების ორგანიზებას რეგიონებში ევროკავშირისა და დასავლური ღირებულებების შესახებ ცნობიერების ასამაღლებლად.

16 მაისს, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროექტის „საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ (Prepare for Diversity and Develop Tolerance Among the Youth of Georgia (DTYG)) პრეზენტაცია გაიმართა და ჩატარდება პირველი სამუშაო შეხვედრა (kick off meeting), სადაც პროექტის მიზნებსა და სამოქმედო გეგმას გაეცნენ.

31 მარტს, თსუ მე-7 კორპუსში, 1+4 პროგრამის ლექტორებისთვის ორგანიზაცია სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრისა - CCIIR და თსუ-ს აიტი დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს ელექტრონული პლატფორმის პრეზენტაცია: