სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს,  მიმდინარე პროექტის „MySchool.Ge/ganatleba.ge უკეთესი საგანმანათლებლო შესაძლებლობებისთვისა და სამოქალაქო ჩართულობისთვის“ (ფინანსური მხარდამჭერი: ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის თანამშრომლობის პროგრამა) ფარგლებში, ვებგვერდის და მასთან ასოცირებული მობილური აპლიკაციის შექმნის სამუშაოების შესასრულებლად.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს  მიმდინარე პროექტის „ გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გზით“ (დაფინანსებულია UN WOMEN,  UNFPA-ს მიერ) ფარგლებში პროექტის საბოლოო შეფასების საკონსულტაციო სერვისისათვის.

 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევა ჩაატარა საქართველოს რუსულენოვანი სკოლებისა და რუსულენოვანი სექტორების მეთორმეტე კლასის მოსწავლეთა სამომავლო პერსპექტივებს შესასწავლად.

ა/ო „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) პროექტის "გენდერული თანასწრობის ასახვა სასკოლო სახელმძღვანელოებში" (პროგრამა "EU4 გენდერული თანასწორობა: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ", UN WOMEN,  UNFPA)  ფარგლებში იწვევს

 სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ,,ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის“ (PITA) ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს(USAID) ფინანსური მხარდაჭერით, აცხადებს სტაჟირების პროგრამას აზერბაიჯანულენოვანი ახალგაზრდებისათვის. 

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR), საინფორმაციო კამპანიის ,,ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის პროფესიული და უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდაჭერა“ ფარგლებში სამდღიანი ტრენერთა ტრენინგის ჩატარება დაიწყო.

29 ივლისს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. კვლევა საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში საშეღავათო პოლიტიკის ეფექტურობისა და შედეგების შესწავლას ეხებოდა 2009-2019 წლების პერსპექტივაში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2020 წლის ივნისში წარმატებით დაასრულა კიდევ ერთი პროექტი ”სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით”, რომელიც განხორციელდა საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მოამზადა გზამკვლევი ლექტორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე „შეფასება საუნივერსიტეტო სწავლა-სწავლების პროცესში“.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში, ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, პროგრამასთან პარტნიორობით, ჩაერთვება ახალი სკოლის მოდელის დანერგვაში ეროვნული უმცირესობების სკოლებში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2020 წელს ჩაატარა ინტერკულტურული მოწიფულობის კვლევა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებში საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა“ ფარგლებში.

CCIIR-მა 2020 წლის ივნისში დაასრულა პროექტი ”სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით”, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდი/ Open Society Georgia Foundation -ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდებოდა.