სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მოამზადა გზამკვლევი ლექტორ-მასწავლებლებისათვის თემაზე „შეფასება საუნივერსიტეტო სწავლა-სწავლების პროცესში“.

აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) საბაზისო განათლების პროგრამის ფარგლებში, ხელი მოეწერა საგრანტო ხელშეკრულებას, რომლის თანახმადაც სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, პროგრამასთან პარტნიორობით, ჩაერთვება ახალი სკოლის მოდელის დანერგვაში ეროვნული უმცირესობების სკოლებში.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2020 წელს ჩაატარა ინტერკულტურული მოწიფულობის კვლევა საქართველოს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტებში საქართველოს გაეროს ასოციაციის პროგრამის „ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერა“ ფარგლებში.

CCIIR-მა 2020 წლის ივნისში დაასრულა პროექტი ”სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით”, რომელიც ღია საზოგადოების ფონდი/ Open Society Georgia Foundation -ის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდებოდა.