სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) პროექტის "მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში" (დონორი ორგანიზაცია: OSCE HCNM) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურეობის უზრუნველყოფაზე, კერძოდ დაწყებითი და სკოლამდელი საფეხურისთვის სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, პოსტერების, ქარდებისა და სხვა ვიზუალური მასალების ბეჭდვა. 

პროექტის „საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო. პროგრამა საპილოტე სკოლების პედაგოგთა ქართულენოვან, „ახალი სკოლის“ პროექტში ჩართულ სკოლებში 1 თვით მივლინებას და გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის - CCIIR ერთ-ერთი მიმართულება საგანმანათლებლო-პედაგოგიური ხასიათის უახლესი ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემაა ქართულ ენაზე. საქართველოს სკოლების მასწავლებლებს, დირექტორებს, უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიურ პერსონალს გთავაზობთ სახელმძღვანელოებსა და მონოგრაფიებს,

დავიწყეთ ახალი პროექტი, რომელსაც ღია საზოგადოების ფონდი I Open Society Georgia Foundation -თან თანამშრომლობით ვახორციელებთ!

პროექტი - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით ქვემო ქართლის რეგიონში მარნეულის, გარდაბნის, დმანისის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 6 სოფელსა და ქალაქს მოიცავს.