სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) პროექტის "მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში" (დონორი ორგანიზაცია: OSCE HCNM) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურეობის უზრუნველყოფაზე, კერძოდ დაწყებითი და სკოლამდელი საფეხურისთვის სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, პოსტერების, ქარდებისა და სხვა ვიზუალური მასალების ბეჭდვა. 

პროექტის „საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო. პროგრამა საპილოტე სკოლების პედაგოგთა ქართულენოვან, „ახალი სკოლის“ პროექტში ჩართულ სკოლებში 1 თვით მივლინებას და გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის - CCIIR ერთ-ერთი მიმართულება საგანმანათლებლო-პედაგოგიური ხასიათის უახლესი ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემაა ქართულ ენაზე. საქართველოს სკოლების მასწავლებლებს, დირექტორებს, უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიურ პერსონალს გთავაზობთ სახელმძღვანელოებსა და მონოგრაფიებს,

დავიწყეთ ახალი პროექტი, რომელსაც ღია საზოგადოების ფონდი I Open Society Georgia Foundation -თან თანამშრომლობით ვახორციელებთ!

პროექტი - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით ქვემო ქართლის რეგიონში მარნეულის, გარდაბნის, დმანისის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 6 სოფელსა და ქალაქს მოიცავს.

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ კიდევ ერთ ტენდერს სხვადასხვა ვიზუალური მასალის ბეჭდვაზე. 

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ ტენდერს პოსტერების ბეჭდვაზე. პოსტერები განკუთვნილია კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღებისთვის, როგორც დამხმარე ვიზუალური, სასწავლო და შემეცნებითი მასალები. 

თსუ-ს მუდლის პლატფორმას ახალი ელექტრონული კურსი შეემატა - ფუნქციური წერა, რომლის ავტორიც გახლავთ თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი. თსუ-ს მუდლის პლატფორმა და მასზე განთავსებული ელექტრონული კურსები არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას გადიან. 

პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია - OSCE HCNM), 28-29 სექტემბერს ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ბაკურიანში. შეხვედრაში მონაწილეობა მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის კურსის (როგორც საბაკალავრო ისე ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე) ლექტორებმა მიიღეს. 

28 ივნისს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა: "1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლებლობების კვლევა ზოგადი კონტექსტისა და კონკრეტული მაგალითის ანალიზის საფუძველზე". 

პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით"ფარგლებში ვიწყებთ პროფესიულ გაცვლით პროგრამას მასწავლებლებისთვის! 

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR) პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (დონორი: "ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი" (OSCE HCNM)) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ვებგვერდის შექმნაზე.

უნივერსიტეტთაშორისი ქსელი პროგრამა PITA-ს ("ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა") ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოს იმ 12 უმაღლეს სასწავლებელს აერთიანებს, რომლებშიც საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე 1+4 პროგრამა (ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტებისთვის) ფუნქციონირებს.

ჩვენი ორგანიზაცია, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) უკვე მეოთხე წელია ყოველწლიურად მართავს საინფორმაციო შეხვედრებს არაქართულენოვანი სკოლების აბიტურიენტებსა და სკოლის წარმომადგენლებთან მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად.