სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) პროექტის "მულტილინგვური განათლების მხარდაჭერა საქართველოში" (დონორი ორგანიზაცია: OSCE HCNM) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ბეჭდვითი მომსახურეობის უზრუნველყოფაზე, კერძოდ დაწყებითი და სკოლამდელი საფეხურისთვის სახელმძღვანელოების, გზამკვლევების, პოსტერების, ქარდებისა და სხვა ვიზუალური მასალების ბეჭდვა. 

პროექტის „საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით“ ფარგლებში დაწყებითი კლასების მასწავლებელთა გაცვლითი პროგრამა დაიწყო. პროგრამა საპილოტე სკოლების პედაგოგთა ქართულენოვან, „ახალი სკოლის“ პროექტში ჩართულ სკოლებში 1 თვით მივლინებას და გამოცდილების გაზიარებას გულისხმობს.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის - CCIIR ერთ-ერთი მიმართულება საგანმანათლებლო-პედაგოგიური ხასიათის უახლესი ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემაა ქართულ ენაზე. საქართველოს სკოლების მასწავლებლებს, დირექტორებს, უმაღლესი სასწავლებლების აკადემიურ პერსონალს გთავაზობთ სახელმძღვანელოებსა და მონოგრაფიებს,

დავიწყეთ ახალი პროექტი, რომელსაც ღია საზოგადოების ფონდი I Open Society Georgia Foundation -თან თანამშრომლობით ვახორციელებთ!

პროექტი - სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით ქვემო ქართლის რეგიონში მარნეულის, გარდაბნის, დმანისის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტების 6 სოფელსა და ქალაქს მოიცავს.

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ კიდევ ერთ ტენდერს სხვადასხვა ვიზუალური მასალის ბეჭდვაზე. 

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ ტენდერს პოსტერების ბეჭდვაზე. პოსტერები განკუთვნილია კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღებისთვის, როგორც დამხმარე ვიზუალური, სასწავლო და შემეცნებითი მასალები. 

თსუ-ს მუდლის პლატფორმას ახალი ელექტრონული კურსი შეემატა - ფუნქციური წერა, რომლის ავტორიც გახლავთ თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი. თსუ-ს მუდლის პლატფორმა და მასზე განთავსებული ელექტრონული კურსები არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას გადიან. 

პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია - OSCE HCNM), 28-29 სექტემბერს ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ბაკურიანში. შეხვედრაში მონაწილეობა მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის კურსის (როგორც საბაკალავრო ისე ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე) ლექტორებმა მიიღეს.