ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ კიდევ ერთ ტენდერს სხვადასხვა ვიზუალური მასალის ბეჭდვაზე. 

ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ ტენდერს პოსტერების ბეჭდვაზე. პოსტერები განკუთვნილია კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღებისთვის, როგორც დამხმარე ვიზუალური, სასწავლო და შემეცნებითი მასალები. 

თსუ-ს მუდლის პლატფორმას ახალი ელექტრონული კურსი შეემატა - ფუნქციური წერა, რომლის ავტორიც გახლავთ თსუ-ს ასოცირებული პროფესორი გიული შაბაშვილი. თსუ-ს მუდლის პლატფორმა და მასზე განთავსებული ელექტრონული კურსები არაქართულენოვანი სტუდენტებისთვისაა განკუთვნილი, რომლებიც ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიან პროგრამას გადიან. 

პროექტის "საქართველოს ახალგაზრდობის მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობისათვის მომზადება“ ფარგლებში (დონორი ორგანიზაცია - OSCE HCNM), 28-29 სექტემბერს ორდღიანი სამუშაო შეხვედრა გაიმართა ბაკურიანში. შეხვედრაში მონაწილეობა მრავალფეროვნებისა და ტოლერანტობის კურსის (როგორც საბაკალავრო ისე ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე) ლექტორებმა მიიღეს. 

28 ივნისს, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) კვლევის ანგარიში წარადგინა: "1+4 პროგრამის კურსდამთავრებულების დასაქმების შესაძლებლობების კვლევა ზოგადი კონტექსტისა და კონკრეტული მაგალითის ანალიზის საფუძველზე". 

პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით"ფარგლებში ვიწყებთ პროფესიულ გაცვლით პროგრამას მასწავლებლებისთვის! 

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR) პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (დონორი: "ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი" (OSCE HCNM)) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ვებგვერდის შექმნაზე.

უნივერსიტეტთაშორისი ქსელი პროგრამა PITA-ს ("ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა") ფარგლებში შეიქმნა და საქართველოს იმ 12 უმაღლეს სასწავლებელს აერთიანებს, რომლებშიც საშეღავათო პოლიტიკის ფარგლებში მიმდინარე 1+4 პროგრამა (ქართულ ენაში მომზადების ერთწლიანი პროგრამა ეთნიკური უმცირესობის სტუდენტებისთვის) ფუნქციონირებს.

ჩვენი ორგანიზაცია, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) უკვე მეოთხე წელია ყოველწლიურად მართავს საინფორმაციო შეხვედრებს არაქართულენოვანი სკოლების აბიტურიენტებსა და სკოლის წარმომადგენლებთან მათთვის უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობის მხარდასაჭერად.

პროექტის "ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით" ფარგლებში მიმდინარეობს ორდღიანი ტრენინგი პროექტში ჩართული სკოლების წარმომადგენლებისთვის დმანისიდან, მარნეულსა და საგარეჯოდან. ტრენინგს ასევე ესწრებიან დაინტერესებული ახალგაზრდები დმანისის ახალგაზრდული ცენტრიდან.

ტენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

ტენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

ენდერი ცხადდება პროექტის „ახალგაზრდების გაძლიერება ცხოვრებისეული ღირებულებების განვითარების გზით“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ტერიტორიული თანამშრომლობის პროგრამის (EaPTCP) ფარგლებში, ორგანიზაცია GIZ-ის დაფინანსებით.

დაიწყო ძალიან საჭირო ინიციატივის განხორციელება, რომელიც PITA პროგრამასა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს ეკუთვნის.

2-5 და 9-11 ნოემბერს, ბაკურიანში ტრენინგები მოწვეულმა ტრენერებმა - თამარ ჯაყელმა და დესპინე ქოიავამ (განათლების სამინისტროს ეროვნული სასწავლო გეგმების სამმართველო) და განათლების ექსპერტმა, ანნა გოლუბევამ ჩაატარეს.