სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან, პასუხისმგებელ და პარტნიორ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოამზადა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი.

 პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის მე-11 დანართის შესაბამისად, იწყება სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა. სახელმწიფო ენის დეპარტამენტმა უწყებათაშორისი საბჭოს წევრებთან, პასუხისმგებელ და პარტნიორ უწყებებთან მჭიდრო თანამშრომლობით მოამზადა სახელმწიფო ენის ერთიანი პროგრამის (სტრატეგიის) 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმის პროექტი.

პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის მე-11 დანართის შესაბამისად, იწყება სამოქმედო გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა. 
სამოქმედო გეგმის პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებებისა და წინადადებების წარმოდგენა შესაძლებელია ელექტრონულ მისამართზე: ელ-ფოსტის ეს მისამართი დაცულია სპამ-ბოტებისგან. ნახვისთვის უნდა გქონდეთ ჩართული JavaScript. არა უგვიანეს 2023 წლის 15 მაისისა.