პროექტის სახელწოდებაა „ ქართული ენის სწავლების ერთწლიანი პროგრამული მოდულის მომზადება არაქართულენოვანი აბიტურიენტებისათვის.’’ პროექტს აფინანსებს ფონდი ,,ღია საზოგადოება – საქართველო“.

2009 წლის დეკემბრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს “Ethnic minority educational rights protection through bilingual education” ევროკომისიის ფინანსური მხარდაჭერით.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებთშორისი ურთიერთობების ცენტრმა 2009 წელს განახორციელა პროექტი "არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა განათლების რეფორმის პროცესში". პროექტი დაფინანსდა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მახრდაჭერით.

2009 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა, საერთაშორისო მაშველთა კომიტეტის (IRC) ფინანსური მხარდაჭერით, განახორციელა ცხინვალის რეგიონიდან დევნილთათვის საგანმანათლებლო აქტივობები:

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს "არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა განათლების რეფორმის პროცესში".

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს "არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა განათლების რეფორმის პროცესში".

 2009 წლის 11 ივნისს სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ ქალაქ მარნეულში გაიმართა შეხვედრა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი ვაშაძესთან მარნეულის საკრებულოს შენობაში.

2009 წლის 19 თებერვალს, 11 საათზე თელავში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა სახალხო დამცველის აპარატთან თანამშრომლობით სამოქალაქო განათლების ცენტრის ოფისი გახსნა.

009 წლის დეკემბრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა დაიწყო პროექტის `არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა მულტილინგვური განათლების რეფორმის პროცესში~ განხორციელება...

2008 წლის 5 დეკემბერს სახალხო დამცველის ოფისში პროექტის "რეკომენდაციების შემუშავება ენობრივი პოლიტიკის შემუშავებისა და ენობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიზნით" შედეგების პრეზენტაცია მოეწყო.