ივნის-ივლისში სამცხე ჯავახეთის რეგიონში პროექტ „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლის“ ფარგლებში, რომელსაც „ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა“ ანხორციელებს „ საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის“ ფინანსური მხარდაჭერით, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა პროექტის პარტნიორობის ფარფლებში ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამა განახორციელა.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ 2011 წლის 14-15 ივლისს ბათუმის შერატონ მეტეხი პალასში ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა. ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით პროექტის ,, მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ ფარგლებში .

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ახორციელებენ ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამას.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრთან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე რეგიონალური საგანმანათლებლო რესურსცენტრებთან და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ ენის სახლებთან ერთად დაიწყო პროგრამის „კონფლიქტის პრევენცია“ განხორციელება.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა’’ გამოსცა ენისა და საგნის ინტეგრირებული სწავლების სახელმძღვანელო 1-6 კლასებისთვის ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის "ბილინგვური განათლების გზით უმცირესობათა უფლებების დაცვა" ფარგლებში

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებეთაშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) შეიმუშავა და გამოსცა სახელმძღვანელო “სასწავლო პროცესის ხელმძღვანელობა, გზამკვლევი სკოლების ადმინისტრაციისთვის”.

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილიგვური განათლების’’ გამოცემა.

2009 წლის დეკემბრიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს “ბილინგვური განათლების გზით ეთნიკური უმცირესობების საგანმანათლებლო უფლებების დაცვა” ევროკავშირის პროგრამის - ევროპული ინსტრუმენტი დემოკრატიისა და ადამიანების უფლებებისათვის (EIDHR) ფარგლებში.

21 ოქტომბერს, სოფ. ვარიანში გაიმართა იაკობ გოგებაშვილის 160 წლისთავისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, რომლის ორგანიზებასა და წარმოდგენაში 3 ცენტრის - ახალდაბის, შინდისასა და ვარიანის ახალგაზრდები, პედაგოგები და მშობლები იყვნენ აქტიურად ჩაბმული. ღონისძიებაზე სკეჩებად იქნა წარმოდგენილი ნაწყვეტები გოგებაშვილის შემოქმედებიდან, შესრულდა სიმღერები და ცეკვები

2010 წლის მაისიდან სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს პროექტს “მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა”, რომელიც ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით მიმდინარეობს.
პროექტის ფარგლებში 2010 წლის 18-23 სექტემბრის ჩათვლით ჩატარდა ტრენინგი დაბა ბაკურიანში.

2010 წლის 15 ოქტომბერს საქართველოს პარტალამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზში გაიმართა სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ პრეზენტაცია.

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ განხორციელდა სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ პირველი ნომრის გამოცემა.