„სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრისა“ (CCIIR) და “ახალი თაობა ახალი ინიციატივის" მიერ (nGnI) პროექტის „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა“ ფარგლებში მომზადდა და გამოიცა სახელმძღვანელო „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლის გზამკვლევი“. სახელმძღვანელო გამოიცა საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის ფინანსური მხარდაჭერით.

სახელმძღვანელოში მოცემულია მაგალითები, რომლებიც პრაქტიკულ გამოცდილებას ეფუძნება და განსაზღვრავს არასამთავრობო სექტორის როლს აქტიური საზოგადოების ჩამოყალიბების პროცესში. სახელმძღვანელო დაეხმარება ახალგაზრდებს სწორად წარმართონ სამოქალაქო აქტივოებები არასამთავრობო ორგანიზაციის გზით.

pdf"აქტიურ მოქალაქეთა სკოლის გზამკვლევი"