სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) აცხადებს ტენდერს  მიმდინარე პროექტის „ გენდერული სტერეოტიპების აღმოფხვრა სასკოლო სახელმძღვანელოების ანალიზისა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების გზით“ (დაფინანსებულია UN WOMEN,  UNFPA-ს მიერ) ფარგლებში პროექტის საბოლოო შეფასების საკონსულტაციო სერვისისათვის.

 

 ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.