სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი პროექტის ფარგლებში ტექნიკის მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

 2022 წლის 28 იანვრიდან  CCIIR ახორციელებს  პროექტს „ გენდერზე  ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“, პროექტი დაფინანსებულია UN WOMEN-ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ოფისის და  UNFPA-ს მიერ.                                                                                 პირობები იხილეთ თანდართულ ფაილში  ბიდინგი ტექნიკის ვაუჩერისათვის