სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR) 2022 წლის 28 იანვრიდან ახორციელებს პროექტს „ გენდერზე ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“, პროექტი დაფინანსებულია UN WOMEN-ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ოფისის და UNFPA-ს მიერ. პროექტის ფარგლებში ცენტრი ელექტრონული პლატფორმის/ ვებგვერდის შექმნისათვის ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

 

ტენდერის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ თანდართული ფაილის სახით.