სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR)  ეძებს  წიგნების მაღაზიის ვაუჩერის შესაძენად ეძებს იურიდიულ ან ფიზიკურ პირს.

  2022 წლის 28 იანვრიდან  CCIIR  ახორციელებს  პროექტს „ გენდერზე  ორიენტირებული პედაგოგიკა თანაბარი განათლების შესაძლებლობებისთვის“, პროექტი დაფინანსებულია UN WOMEN-ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონალური ოფისის და  UNFPA-ს მიერ.

  პირობები იხილეთ თანდართულ ფაილში ბიდინგი წიგნების ვაუჩერისათვის