"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი" (CCIIR) პროექტის "საზოგადოების ინტეგრაცია მულტილინგვური განათლების გზით" (დონორი: "ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისი" (OSCE HCNM)) ფარგლებში აცხადებს ტენდერს ვებგვერდის შექმნაზე.

შემოთავაზებები მიიღება არაუგვიანეს 10 ივნისისა 18:00 საათამდე!

დეტალები ნახეთ ბმულზე