ჩვენი მიმდინარე პროექტის "სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა ეთნიკური უმცირესობებისათვის ორენოვანი სწავლა-სწავლების დანერგვის საშუალებით" ფარგლებში ვაცხადებთ კიდევ ერთ ტენდერს სხვადასხვა ვიზუალური მასალის ბეჭდვაზე. 

 ეს მასალებია

  • ფლეშქარდები: 64 კომპლექტი, თითო კომპლექტში 74 ქარდი. ზომა - 11x8 სმ. 
  • სიტუაციური ნახატები: 64 კომპლექტი, თითო კომპლექტში 134 ნახატი. ზომა -  11x11 სმ. 
  • ფლეშკა: 16 ცალი 
  • სამუშაო ბარათები: A4 ფორმატის 19800 ცალი. 

ვიზუალური მასალები, როგორც დამხმარე, სასწავლო და შემეცნებითი მასალები განკუთვნილია კახეთის, ქვემო ქართლისა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონების არაქართულენოვანი საბავშვო ბაღებისთვის.

ტენდერზე განაცხადის გაკეთების ბოლო ვადაა - 15 ნოემბერი! 

ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადები გამოაგზავნეთ მისამართზე - თბილისი, მცხეთს ქ. 8/90, CCIIR-ის ოფისი.