2008, 2009
დასრულებული

პროექტი: “დისტანციური (კომპიუტერული) სწავლების შესაძლებლობები საქართველოში, როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია არსებული უფასო რესურსებით”
თარიღი: 2008-2009
სტატუსი: დასრულებული

 

პროექტი “დისტანციური (კომპიუტერული) სწავლების შესაძლებლობები საქართველოში, როგორ მოვახდინოთ განათლების სისტემის მოდერნიზაცია არსებული უფასო რესურსებით” დაფინანსებულია ლატვიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ და ხორციელდება ლატვიურ ორგანიზაცია “Development Bulb”-თან თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 4 უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორები მომზადდებიან დისტანციური სწავლების მეთოდიკაში ლატვიაში.