2008, 2009
დასრულებული

პროექტი: "რეკომენდაციების შემუშავება ენობრივი პოლიტიკის განსაზღვრისა და ენობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიზნით"
თარიღი: 2008-2009
სტატუსი: დასრულებული

 

პროექტი "რეკომენდაციების შემუშავება ენობრივი პოლიტიკის განსაზღვრისა და ენობრივ უმცირესობათა უფლებების დაცვის მიზნით" ფინანსდება პოლონეთის საელჩოს მიერ და მას ახორციელებენ: სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი, ახალგაზრდული რესპუბლიკური ინსტიტუტი, სახალხო დამცველის სამოქალაქო განათლების ცენტრი. პროექტის ფარგლებში შეიქმნა ენობრივ პოლიტიკასთან მიმართებაში რეკომენდაციათა პაკეტი საქართველოს მთავრობისთვის.