2009
დასრულებული

პროექტი: “სამოქალაქო განათლების ცენტრები”
თარიღი: 2009
სტატუსი: დასრულებული

 

პროექტი “სამოქალაქო განათლების ცენტრები” ფინანსდება ევრაზიის პარტნიორობის ფონდის მიერ. პროექტის ფარგლებში შეიქმნება სამოქალაქო განათლების ცენტრები მარნეულსა და თელავში.