2007
დასრულებული

პროექტი: “თანამშრომლობა და განვითარება განათლების გზით სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშესაწყობად”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი “თანამშრომლობა და განვითარება განათლების გზით სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშესაწყობად” დაფინანსდა ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს მიერ. პროექტის ფარგლებში მომზადდნენ ბოლნისის ენის სახლისა და ახალქალაქის “ქალები-ჯავახეთის მომავლისათვის” თანამშრომლები.