2007
დასრულებული

პროექტი: “სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს განათლების სისტემაში”
თარიღი: 2007
სტატუსი: დასრულებული

 

პროექტი “სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები საქართველოს განათლების სისტემაში”განხორციელდა თბილისი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ ფაკულტეტთან თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების საკითხებს.