2005
დასრულებული

პროექტი: ”ქართულ-სომხური და სომხურ-ქართული ლექსიკონი”
თარიღი: 2005
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ”ქართულ-სომხური და სომხურ-ქართული ლექსიკონი” დაფინანსდა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ. პროექტის ფარგლებში სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ექსპერტებმა შეიმუშავეს ქართულ-სომხური და სომხურ-ქართული ლექსიკონი 50 000 ლექსიკური ერთეულით. ლექსიკონები გადაეცათ ჯავახეთისა და წალკის რაიონის საჯარო სკოლებს, ბიბლიოთეკებს და სხვადასხვა საჯარო დაწესებულებებს.