2005, 2006
დასრულებული

პროექტი: ”ენის კურსები ქუთაისის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლაში”
თარიღი: 2005-2006
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ”ენის კურსები ქუთაისის ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო მართვის სკოლაში” დაფინანსდა ურბანული ინსტიტუტის მიერ. პროექტის ფარგლებში შემდეგი აქტივობები განხორციელდა: ა) შემუშავდა და გამოიცა ქართული ენის სახელმძღვანელო საიმედო+ ბ) შემუშავდა და გამოიცა სახელმწიფო მართვის სახელმძღვანელო საჯარო მოხელეთათვის, გ) გადამზადნენ პედაგოგები.