2005
დასრულებული

პროექტი: ”ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისთვის”
თარიღი: 2005
სტატუსი: დასრულებული

 პროექტი ”ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისთვის” დაფინანსდა ფონდი ღია საზოგადოება-საქართველოს მიერ. პროექტის ფარგლებში სამოქალქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ექსპერტების მიერ შეიქმნა და გამოიცა ქართული ენის თვითმასწავლებელი სომხურენოვანი მოსახლეობისთვის.