GEO | ENG განათლება სამოქალაქო ინტეგრაციის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია
სიახლეები & ღონისძიებები დაგვიკავშირდით
  ახალი ამბები
2011-12-14
გაიმართა პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების საგანმანათლებლო უფლებების დაცვა ბილინგვური განათლების გზით“ შედეგების პრეზენტაცია

2012 წლის 12 დეკემბერს სასტუმრო თბილისი მარიოტში გაიმართა “სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის“ მიერ განახორციელებული პროექტის „ეთნიკური უმცირესობების საგანმანათლებლო უფლებების დაცვა ბილინგვური განათლების გზით“ პრეზენტაცია. პროექტი დაფინანსდა ევროკავშირის პროგრამის - ევროპული ინსტრუმენტი  დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებებისთვის (EIDHR) ფარგლებში.

პროექტიის განხორციელებისას სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის პარტნიორები იყვნენ ლატვიური ენის ათვისების სახელმწიფო სააგენტო (LVAVA) და აზერბაიჯანელ ქალთა კავშირი.

ვრცლად>>>
2011-09-27
გამოვიდა ჟურნალ "ბილინგვური განათლების" მეექვსე ნომერი

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’ მიერ ყოველ კვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა. ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით პროექტის ,,მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ ფარგლებში . ამჯერად, გამოვიდა ჟურნალ "ბილინგვური განათლების" მეექვსე ნომერი, რომელშიც ქართველ ავტორებთან ერთად წარმოდგენილია უცხოელი ავტორის სტატიაც. სტატიები შეეხება ისეთ საკითხებს, როგორიც არის, საქართველოში ბილინგვური განათლების მიმართ მშობლებისა და მასწავლებლების დამოკიდებულება; ქართველ ახალგაზრდებში ინტერკულტურული სენსიტიურობა აფხაზების მიმართ; მულტილინგვური განათლების პროცესში არსებული პრობლემები საქართველოს არაქართულენოვან საპილოტე სკოლებში; ბილინგვიზმისა და უცხო ენის როლი დასაქმების თვალსაზრისით; პრაქტიკული მაგალითები ენის შეგნებულ მონაცვლეობასთან დაკავშირებით ბილინგვურ კლასში და ა.შ

ვრცლად>>>
2011-08-12
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი იწყებს ახალი პროექტის განხორციელებას

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) დაიწყო პროექტის “არაქართულენოვანი სკოლების მხარდაჭერა განათლების რეფორმის განხორციელების პროცესში“ განხორციელება „ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.
პროექტი მიზნად ისახავს  არაქართულენოვან სკოლებში განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის მეთოდური მასალებითა და პროფესიული განვითარების პროგრამების განხორციელების გზით.
პროექტი ხელს შეუწყობს სახელმწიფოს მიერ ინიცირებული ეთნიკური უმცირესობების ინტეგრაციისკენ მიმართული პოლიტიკის ეფექტურად განხორციელებას.

ვრცლად>>>
2011-08-04
სასწავლო ექსპერიმენტი ვაკის პარკში

2011 წლის 9 ივლისს ვაკის პარკში, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის მიერ დაწყებითი კლასის 16 მოსწავლე შეიკრიბა. პატარა მწერლებმა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის ქართულის, როგორც მეორე ენის ექსპერტებთან ერთად 4 საათი იმუშავეს და საკუთარი აზრები მოთხრობებად და ესსეებად ჩამოაყალიბეს. ბავშვების შეკრება ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მიერ დაფინანსებული მიმდინარე პროექტის „მულტილინგვური საგანმანათლებლო რეფორმის მხარდაჭერის“ ფარგლებში დაიგეგმა, რომელიც სხვა ამოცანებთან ერთად მიზნად ისახავს ქართული ენის მრავალდონიანი სასწავლო-დამხმარე მასალის „კითხვის კიბის“ შემუშავებასა და გამოცემას საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელთა მიერ სახელმწიფო ენის შესწავლის მხარდასაჭერად.

ვრცლად>>>
2011-08-04
პროექტი „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლა“

ივნის-ივლისში სამცხე ჯავახეთის რეგიონში პროექტ „აქტიურ მოქალაქეთა სკოლის“ ფარგლებში, რომელსაც „ახალი თაობა - ახალი ინიციატივა“ ანხორციელებს „ საარჩევნო სისტემის განვითარების, რეფორმირებისა და სწავლების ცენტრის“ ფინანსური მხარდაჭერით, სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა პროექტის პარტნიორობის ფარფლებში ახალგაზრდებისათვის სამოქალაქო საგანმანათლებლო პროგრამა განახორციელა. პროექტის მიზანი - სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში მოსახლეობის სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება, მათი ჩართულობის დონის გაზრდა, აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბება და მათი ინიციატივების ხელშეწყობაა.

ვრცლად>>>
2011-08-03
ბათუმში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხებთან დაკავშირებით.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტმა და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა“ 2011 წლის 14-15 ივლისს ბათუმის შერატონ მეტეხი პალასში ჩაატარა საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები. სამეცნიერო კონფერენცია მიეძღვნა სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხებს, არსებულ პრობლემებს, გამოცდილებასა და თანამედროვე გამოწვევებს. კონფერენციის მიზანი იყო ერთი მხრივ უცხოელი კოლეგების მიღწევების გაცნობა, ხოლო, მეორე მხრივ მათთვის საქართველოში არსებული გამოცდილების გაზიარება.

ვრცლად>>>
2011-07-20
გამოვიდა ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების,, მეხუთე ნომერი

"სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრის’’მიერ ყოველკვარტალურად ხორციელდება სამეცნიერო - საგანმანათლებლო ჟურნალ ,,ბილინგვური განათლების’’ გამოცემა. ჟურნალი გამოიცემა ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ოფისის მხარდაჭერით პროექტის ,, მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში’’ ფარგლებში . ამჯერად , გამოვიდა ჟურნალ "ბილინგვური განათლების" მეხუთე ნომერი, რომელშიც, ქართველ ავტორებთან ერთად წარმოდგენილია უცხოელ ავტორთა სტატიებიც.

ვრცლად>>>
2011-05-31
სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი ახორციელებს საგანმანათლებლო ტრენინგებს არაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებელთათვის

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრი ახორციელებენ ქართულის, როგორც მეორე ენის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ვაუჩერული დაფინანსების პროგრამას. პროგრამა ხორციელდება მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით, იაპონური გრანტის ფარგლებში.
ტესტირების შედეგად გამოვლინდა 310 მასწავლებელი, რომლებიც საჭიროებენ ენობრივი კომპეტენციების ამაღლებას.

ვრცლად>>>
2011-05-24
სამოქალაქო ინგრეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა დაიწყო პროგრამის „კონფლიქტის პრევენცია“ განხორციელება

სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრმა (CCIIR) მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან, ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრთან და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროგრამების დეპარტამენტთან მჭიდრო თანამშრომლობით, ასევე რეგიონალური საგანმანათლებლო რესურსცენტრებთან და სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფ ენის სახლებთან ერთად დაიწყო პროგრამის „კონფლიქტის პრევენცია“ განხორციელება. პროგრამა ხორციელდება პროექტის „მულტილინგვური განათლების რეფორმის ხელშეწყობა საქართველოში“ ფარგლებში 2011 წლის მაისიდან ამავე წლის დეკემბრის ჩათვლით ეუთოს ეროვნულ უმცირესობათა უმაღლესი კომისრის ფინანსური მხარდაჭერით.

ვრცლად>>>
2011-03-07
საერთაშორისო კონფერენცია: სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი და „სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი“ (CCIIR) გიწვევთ საერთაშორისო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად თემაზე:  სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხები: პრობლემები და გამოწვევები.

კონფერენციის ჩატარების თარიღი: 14-15 ივლისი, 2011 წელი.

ვრცლად>>>
პირველი გვერდი > [2] > [3] > [4] > [5] > [6] > [7] > [8] > [9] > [10] > [11] > [12] > [13] > [14]
 © CENTER FOR CIVIL INTEGRATION AND INTER-ETHNIC RELATIONS
 Website Created by Givi Tvalavadze
ვებ გვერდი შეიქმნა ფონდ "ღია საზოგადოება-საქართველოს"
ფინანსური მხარდაჭერით